top of page
Logo Singing Circle.jpg

Privacy Verklaring

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. Singing Circle gaat uiteraard zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hierover vindt u meer informatie in onze Privacy Verklaring:

 

Privacy Verklaring Singing Circle
Singing Circle neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Singing Circle heeft deze Privacy Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Singing Circle bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Singing Circle
Singing Circle kan jouw persoonsgegevens verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten (en/of producten) van Singing Circle bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Singing Circle kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

    •    Contactgegevens: Singing Circle gebruikt jouw naam, (bedrijfs-) en contactgegevens, zoals (adres), telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over het komen tot het verlenen van gewenste diensten alsook de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening (en, op termijn, eventuele levering van producten).

    •    Indien je je daarvoor hebt aangemeld, voegt Singing Circle de door jouw opgegeven naam en email adres toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Singing Circle. Hierin wordt informatie over diensten (en/of producten) van Singing Circle en aanverwante zaken gecommuniceerd. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je gegevens worden daarna niet meer gebruikt. Ze blijven als ‘afgemeld’ in het emailbestand (via Mailchimp aangelegd) aanwezig. Indien je dit wilt, kun je aangeven je gegevens volledig te verwijderen. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

    •    Dienstverlening gerelateerde informatie: hierop zijn de algemene voorwaarden van Singing Circle van toepassing, die onder andere betrekking hebben op de vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens die door klanten aan Singing Circle worden verstrekt voor het optimaal verlenen van haar diensten. De Algemene Voorwaarden van Singing Circle zijn te allen tijde op te vragen op info@singingcircle.nl.

Delen met derden
Singing Circle verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden behalve op verzoek van overheidsinstanties indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies
Singing Circle maakt bij het aanbieden van diensten (en producten) op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Singing Circle bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Singing Circle jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@singingcircle.nl Singing Circle zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Singing Circle zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om  de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging zoals het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig voor het inloggen op Mailchimp, onze CRM-tool.

www.singingcircle.nl is een website van Singing Circle.

Singing Circle is als volgt te bereiken:

Adres: Daalwijkdreef 7, 1102 RN, Amsterdam

Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 34301800 

E-mailadres: info@singingcircle.nl 

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Singing Circle, verzoekt Singing Circle je om zo snel mogelijk contact met Singing Circle op te nemen via info@singingcircle.nl Singing Circle zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen
Singing Circle behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Verklaring. Lees daarom regelmatig de Privacy Verklaring voor een update.

bottom of page